Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Krótkiej oraz Licealnej w miejscowości Oborniki Śląskie". 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Krótkiej oraz Licealnej  w miejscowości Oborniki Śląskie".

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Krótkiej oraz Licealnej  w miejscowości Oborniki Śląskie".

Wybrano ofertę:

dla zadania:Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Krótkiej oraz Licealnej  w miejscowości Oborniki Śląskie".

A-Via Adam Ozimina

55-120 Oborniki Śląskie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 31/9

Cena oferty - 16 545.96 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR"

dr inż. Krzysztof Michalik

ul. Kolonia Stella 26

32-500 Chrzanów

(1)

  54,91

 

 

 

 

 

 

54,91

1

A-Via Adam Ozimina

ul. M. Skłodowskiej-Curie 31/9

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

100,00

 

 

 

 

 

 

100,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-07-11

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 

Liczba odwiedzin : 479
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-07-11 09:56:33
Czas publikacji: 2016-07-11 09:57:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak