Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Oborniki Śląskie ul. Podzamcze i Kościuszki, Pęgów ul. Polna, Golędzinów ul. Kościuszki. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Oborniki Śląskie ul. Podzamcze i Kościuszki, Pęgów ul. Polna, Golędzinów ul. Kościuszki..

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. ????,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Oborniki Śląskie ul. Podzamcze i Kościuszki, Pęgów ul. Polna, Golędzinów ul. Kościuszki..

Wybrano ofertę:

dla zadania:Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Oborniki Śląskie ul. Podzamcze i Kościuszki, Pęgów ul. Polna, Golędzinów ul. Kościuszki.

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

56-100 Wołów

Piotroniowice 54

Cena oferty - 299 807.44 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Skrócenie terminu

Wykonania

[pkt]

Razem

[pkt]

1

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

(2)

  294,00

  6,00

  300,00

1

BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11

54-517 Wrocław

(1)

  284,10

  6,00

  290,10

1

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5A

52-200 Wrocław

(3)

  268,17

  3,00

  271,17

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-06-24

BURMISTRZ

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 618
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-06-24 12:39:39
Czas publikacji: 2016-06-24 12:39:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak