Unieważnienie zapytania ofertowego na: Dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016 - 2026. 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

Dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016 - 2026.

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Pismo: ZP.271.29.2016/4                                                                                                              Oborniki Śląskie dnia: 2016-05-20

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016 - 2026.,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

 
UZASADNIENIE

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 503
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-05-20 14:53:41
Czas publikacji: 2016-05-20 14:57:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak