Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Punktu Przeładunkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Punktu Przeładunkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Punktu Przeładunkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Punktu Przeładunkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę

"HEKO" Halina Karmolińska-Słotkowska

60-301 Poznań

ul. Jugosłowiańska 41

Cena oferty - 19 557.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w IWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena [zł] / liczba punktów

1

INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o.o.

ul. Strażacka 37

43-382 Bielsko-Biała

(1)

35 547,00 / 55,02

1

"HEKO" Halina Karmolińska-Słotkowska

ul. Jugosłowiańska 41

60-301 Poznań

(2)

19 557,00 / 100

1

ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy Spółka Cywilna

ul. Czarnieckiego 22a

44-100 Gliwice

(3)

70 110,00 / 27,89

1

proGEO Sp. z o.o.

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław

(4)

66 666,00 / 29,34

1

TATAR LAB Andrzej Tatarek

Świerzów 75

55-110 Prusice

(5)

  35 670,00 / 54,83

1

AK NOVA Sp. z o.o.

ul. Mrągowska 3

60-161 Poznań

(6)

  92 250,00 /21,20

1

ROT RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE

Krzysztof Turała, Ewa Hulek

ul. Brzozowa 22/1

44-100 Gliwice

(7)

  24 600,00 / 79,50

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-05-12

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 492
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-05-12 13:13:50
Czas publikacji: 2016-05-12 13:13:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak