Uniewaznienie zapytania ofertowego na: WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ISTNIEJĄCEGO I WYKONANIEM NOWEGO OGRODZENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH ŚLASKICH PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 24. 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ISTNIEJĄCEGO I WYKONANIEM NOWEGO OGRODZENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH ŚLASKICH PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO  24.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ISTNIEJĄCEGO I WYKONANIEM NOWEGO OGRODZENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH ŚLASKICH PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO  24.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[zł]

1

P & D Przemysław Drabik

ul. Odrodzenia 3/2

56-120 Brzeg Dolny

(1)

  65 493,82

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-05-11

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 717
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-05-11 13:13:42
Czas publikacji: 2016-05-11 13:13:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak