Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Załadunek, transport i unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Załadunek, transport i unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Załadunek, transport i unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

Wybrano ofertę:

 

   EPPO Sp. z o.o.

   ul. Godlewskiego 5 /1

   54-609 Wrocław

Cena oferty - 105 267.60 zł

Uzasadnienie wyboru:

  Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Skrócenie terminu realizacji

 

 

Razem

1

EPPO Sp. z o.o.

ul. Godlewskiego 5 /1

54-609 Wrocław

(1)

  95 pkt.

do 16 maja 2016 r.

 - 5 pkt.

 

 

100,00 pkt.

2

Chemeko-System

Spółka z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6

54-519 Wrocław

(2)

54,44 pkt.

do 16 maja 2016 r.

- 5 pkt.

 

 

59,44 pkt.

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

P.H.U. Komunalnik

Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1A

50-518 Wrocław

 

Wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia oferty nie złożyły następujących dokumentów:

- aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów organu właściwego odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, w tym odpadów o kodzie 19 08 05;

- nie dostarczono dokumentów potwierdzających prawidłową realizacje usługi np. referencji.

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

 

P.H.U. Komunalnik

Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1A

50-518 Wrocław

 

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), ponieważ nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-04-28                   BURMISTRZ BORRNIK ŚLĄSKICH

                             

                                                                            Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 599
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-04-28 15:14:15
Czas publikacji: 2016-04-28 15:14:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak