Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej. Z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej. Z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. ????,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej. Z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

MULTIRECYKLING TRANSPORT

55-120 Oborniki Śląskie

Trzebnicka    16b/32

Cena oferty - 37.00 zł/1 Mg

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Ofiar Katynia    1

Cena oferty - 28.59 zł/1 Mg

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Ofiar Katynia    1

Cena oferty - 28.99 zł/1 Mg

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem pkt

1 - ZADANIE NR 1

Temat: Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 292.32

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  298,32

1 - ZADANIE NR 1

Temat: Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 3.00

  297,00

1 - ZADANIE NR 1

Temat: Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 254.49

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  260,49

1 - ZADANIE NR 1

Temat: Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

GART Sp. z o.o.

Golędzinów, ul Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 240.36

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  246,36

1 - ZADANIE NR 1

Temat: Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Zalewski Marek

Żmigródek 112

55-140 Żmigród

1 - Cena (koszt) - 159.90

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  165,90

2 - ZADANIE NR 2

Temat: Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 3.00

  297,00

2 - ZADANIE NR 2

Temat: Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 289.83

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  295,83

2 - ZADANIE NR 2

Temat: Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

GART Sp. z o.o.

Golędzinów, ul Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 280.17

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  286,17

2 - ZADANIE NR 2

Temat: Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 254.70

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  260,70

3 - ZADANIE NR 3

Temat: Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 3.00

  297,00

3 - ZADANIE NR 3

Temat: Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 246.33

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  252,33

3 - ZADANIE NR 3

Temat: Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

GART Sp. z o.o.

Golędzinów, ul Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 230.34

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  236,34

3 - ZADANIE NR 3

Temat: Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 173.94

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  179,94

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-03-08

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 627
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-03-09 09:58:28
Czas publikacji: 2016-03-09 09:58:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak