Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich.

 

logo

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich.

Wybrano ofertę:

dla zadania:Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich.

ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś

59-301 Lubin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 88

Cena oferty - 54 120.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Termin realizacji zamówienia

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 88

59-301 Lubin

(3)

  282,00

  0,00

 

 

 

 

 

  282,00

1

Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o.

ul. Zamieniecka 46

04-158 Warszawa

(1)

  178,02

  0,00

 

 

 

 

 

  178,02

1

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK & MARIUSZ SZCZURASZEK

ul. Waryńskiego 21/2

63-400 Ostrów Wielkopolski

(2)

  100,41

  18,00

 

 

 

 

 

  118,41

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-03-02

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 674
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-03-03 08:49:48
Czas publikacji: 2016-03-03 08:49:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak