Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

GART Sp. z o.o.

55-120 Oborniki Śląskie

Golędzinów, ul Obornicka    80

Cena oferty - 37.00 zł/1Mg

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

GART Sp. z o.o.

55-120 Oborniki Śląskie

Golędzinów, ul Obornicka    80

Cena oferty - 29.00 zł/1Mg

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

GART Sp. z o.o.

55-120 Oborniki Śląskie

Golędzinów, ul Obornicka    80

Cena oferty - 30.00 zł/1Mg

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem pkt

1 - Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

GART Sp. z o.o.

Golędzinów, ul Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

300,00

1 - Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 269.25

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

275,25

1 - Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 259.32

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 d - 0.00

259,32

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5mm - 63mm z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

GART Sp. z o.o.

Golędzinów, ul Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

300,00

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5mm - 63mm z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 284.49

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

290,49

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5mm - 63mm z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 267.69

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 0.00

267,69

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

GART Sp. z o.o.

Golędzinów, ul Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

300,00

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 260.55

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 0.00

260,55

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 226.14

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

232,14

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-02-24

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 713
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-02-29 07:45:36
Czas publikacji: 2016-02-29 07:45:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak