Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Wykonanie ulotek promujących Gminę Oborniki Śląskie  

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Wykonanie ulotek promujących Gminę Oborniki Śląskie

 

                                                                                                                                                           Oborniki Śląskie, 17.02.2016 r.

                ZP.271.10.2016

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa ulotek promującychGminę Oborniki Śląskie.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany dostarczyć 2.000 sztuk ulotek do siedziby Zamawiającego. Wykonawca w cenie usługi wykona projekt ulotki, na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca usługi zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
i przedstawienia go przed przystąpieniem do druku do weryfikacji Zamawiającemu.

- ulotki w formacie A4, składane na 3 części; full kolor;

- druk dwustronny;

- papier: kreda błyszcząca; gramatura papieru 300 g/m2;

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 1.000,00 zł brutto; 813,01 zł netto; 194,74 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10.02.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Pozarządowych

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 04-02-2016 r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

1

HAVRAN

Wydawnictwo Domowe

Remigiusz Dalecki

ul. Rogaczewskiego 62

84-200 Wejherowo

800,00 zł

2

MULTIGRAFIKA

Tomasz Michalczyk

ul. Wojciecha Cybulskiego 3/1a

50-206 Wrocław

1.047,00 zł

3

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF”

Józek Kloska

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

861,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JANTER” s.c.

Sławomir Terlikowski,

Marek Jankowicz

ul. Chrobrego 41

11-300 Biskupiec

590,40 zł

5

Dźwignia Handlu Sp. z o.o.

 

ul. Mieszczańska 13/27

30-313 Kraków

1.101,09 zł

6

Flesz Studio

Tomasz Kenig

Królikowo 6

11-015 Olsztynek

1.020,90 zł

7

OFICYNA DRUKARSKA

Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12a

01-142 Warszawa

1.205,40 zł

8

„STOLGRAF”

Pasternak, Rodziewicz Sp. j.

ul. Świebodzka 41

58-141 Stanowice

738,00 zł

9

Zakład Poligraficzny

Dziamski - Gryska

ul. Żeromskiego 10

62-020 Swarzędz

703,56 zł

10

Demdruk

Drukarnia Pieczątki

Emilia Drygowska

ul. Reymonta 2

68-300 Lubsko

1.013,52 zł

11

Agencja Reklamowa

WEKTOR 77

Artur Wojton

ul. Marka Kotańskiego 6

10-166 Olsztyn

 

900,40 zł

12

Agencja Reklamowa „NABU”

Adam Piskulla

ul. Studzienna 3b

77-400 Złotów

701,10 zł

13

„SMILEDRUK”

Sławomir Woźniak

Brzoskwinia 175

32-084 Morawica

922,50 zł

14

DYNAMO DRUK

Jakub Krakowiak

ul. Ketlinga 29/1U

92-431 Łódź

1.020,90 zł

15

SONAR Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 89

66-400 Gorzów Wielkopolski

2.337,00 zł

16

IMAGINE DESIGN GROUP

Anna Kwiatkowska

ul. Radzikowskiego 100/57

31-315 Kraków

861,00 zł

17

Agencja Reklamy i Druku Cursor Edyta Kaproń

ul. Studzienna 13

87-100 Toruń

649,99 zł

18

STUDIO ECHO

Grzegorz Fryga

ul. Prusa 41

67-200 Głogów

774,90 zł

19

Medway Sp. z o.o.

ul. Dominikańska 3

61-762 Poznań

1.968,00 zł

20

3R Agencja Reklamowo -Marketingowa

Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8/1

56-120 Brzeg Dolny

861,00 zł

21

The Challenge Group

A.J. Molscy Sp.j.

ul. Świeradowska 51a

02-662 Warszawa

676,50 zł

7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JANTER” s. c.

Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz

ul. Chrobrego 41

11-300 Biskupiec

9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Pozarządowych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

        Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Pozarządowych

  Katarzyna Jarczewska

Martyna Ostaszewska

( podpis pracownika prowadzącego prace)

 

         Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                            (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                     Martyna Ostaszewska                                        

                                                                 ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

        Nr rejestru: ZP.271.10.2016 data: 17.02.2016 r.

                                                                                                                 Zastępca Burmistrza

                                                                                                                       Henryk Cymerman                           

 


Liczba odwiedzin : 562
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-02-17 15:10:38
Czas publikacji: 2016-02-17 15:27:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak