Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Obsługa cateringowa konferencji otwarcia w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Obsługa cateringowa  konferencji  otwarcia w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

                       ZP.271.8.2016

                     ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

 

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa konferencji, która odbędzie się 15 lutego 2016 r. w miejscowości Oborniki Śląskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

a)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić  ofertę cateringową w ilości odpowiadającej liczbie uczestników konferencji, tj. dla 40 osób.

b)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić niezbędne wyposażenie umożliwiające przygotowanie cateringu oraz zapewnić obsługę;

c)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić porządek, czystość, estetykę podania oraz właściwą temperaturę dań;

d)     Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić transport do miejsca konferencji
w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 1, sala Urzędu Stanu Cywilnego (budynek B)

2) Usługa cateringu powinna składać się z:

A. Przerwy kawowej stałej (1000-1400):

- soki owocowe niegazowane minimum 2 rodzaje w kartonikach o poj. 1 litra, woda mineralna niegazowana butelka o poj. 0,5 l, kawa rozpuszczalna, minimum 3 rodzaje herbat oraz dodatki (cytryna, cukier, mleko);

- jednorazowe talerzyki plastikowe, kubeczki plastikowe, plastikowe sztućce, serwetki papierowe 3-warstwowe;

- obrus na stół szwedzki;

B. Lunchu w postaci szwedzkiego stołu

- przekąski bankietowo-konferencyjne (kanapki – minimum 3 rodzaje)

- zimne przekąski (np. koreczki, paszteciki faszerowane szpinakiem, grzybami, kapustą)
- potrawy obiadowe  - pierogi  - np.: pierogi ruskie, pierogi ze szpinakiem, pierogi z ziemniakami
i kapustą, pierogi z mięsem, pierogi z grzybami

- barszcz czerwony na ciepło
- 2 rodzaje ciast (sernik, szarlotka)

3) Katering powinien być dostępny od momentu rozpoczęcia, od godziny 10:00, aż do końca konferencji i uzupełniany na bieżąco przez cały czas trwania konferencji;

4) Szczegóły wydawania dań ciepłych zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą
i Zamawiającym po podpisaniu zlecenia.

5) Wszystkie produkty powinny być świeże i najwyższej jakości.

6) Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego ważnej książeczki zdrowia osób obsługujących catering dnia 15.02.2016 r.

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 1.200,00 zł brutto; 975,61 zł netto; 233,68 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 02.02.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 04-02-2016 r. zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Punkty

1

P.H.U. JARKO

Jarosław Trocki

 

Wilczyn

ul. Obornicka 5

55-120 Oborniki Śląskie

1.480,00 zł

81,08 pkt

2

UpHotel s.c.

 

ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra

2.905,20 zł

41,31 pkt

3

Stowarzyszenie KONICZYNA

ul. Jana Pawła II

Morzęcin Mały

55-120 Oborniki Śląskie

1.200,00 zł

100,00 pkt

4

AMC MAKARIOS

Dominik Przepióra

ul. Puszkina 16

35-328 Rzeszów

1.855,00 zł

64,69 pkt

5

Ireneusz Jaruszek

 

ul. Inflancka 9/15

51-354 Wrocław

2.000,00 zł

60,00 pkt

6

VERONA 1 s.c.

Krzysztof Borkowski

Urszula Borkowska

Pl. Nowy Targ 22/23

50-144 Wrocław

2.280,00 zł

52,63 pkt

7

GALERIA SMAKU

Marian Wójcik

ul. B. Prusa 6B/8

58-260 Bielawa

2.080,00 zł

57,69 pkt

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

        Stowarzyszenie KONICZYNA

        ul. Jana Pawła II, Morzęcin Mały

        55-120 Oborniki Śląskie

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

  1. Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                                                            Martyna Ostaszewska

                                                                     ( podpis pracownika prowadzącego prace)

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

 

                                                                                                     Martyna Ostaszewska                           

                                                                                             ( podpis osoby sporządzającej dokumentację

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

 

Nr rejestru: ZP.271.8.2016; data: 11.02.2016 r.

 

 

 

                                                                                        Zastępca Burmistrza

 

                                                                        Henryk Cymerman              

 

 


Liczba odwiedzin : 731
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-02-11 15:11:47
Czas publikacji: 2016-02-11 15:17:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak