Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

 

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

                                                                                                                                                                              Oborniki Śląskie, 08.02.2016 r.

                ZP.271.9.2016

                (znak sprawy)

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 1.  Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026. Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany dostarczyć 80 szt. długopisów grawerowanych oraz 80 sz. notesów.

a) Długopisy – 80 szt.

- długopisy metalowe w kolorze zielonym;

- na długopisach powinny być zamieszczone logotypy (załącznik nr 3)

- na długopisach powinna znaleźć się nazwa projektu: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026”

- długopisy z wkładem w kolorze niebieskim. Wkład powinien pisać wyraźnie, nie zacinać się i nie rozmazywać

- długopisy powinny być ergonomiczne w użyciu i estetycznie wykonane

- długopisy powinny być nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń;

b) Notesy – 80 szt.

- notesy w formacie A5, 25 kartek, klejone górnym grzbietem; gramatura papieru 80 g/m2

- na okładcenotesów powinny być zamieszczone logotypy (załącznik nr 3)

- na notesach powinna znaleźć się nazwa projektu: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026”

- notesy powinny posiadać dziurki umożliwiające wpięcie do segregatora

- na wszystkich kartkach powinien znaleźć się znak wodny w formie herbu Gminy Oborniki Śląskie

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 900,00 zł brutto, 731,71 zł netto, 175,26 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 02.02.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 04-02-2016 r. zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Punkty

1

SELL-NET JAROSŁAW KÓSKA

Marka: PROMOVERA

ul. Sielska 17A

60-129 Poznań

397,29 zł

100,00

2

HEYDAY

STUDIO REKLAMY

ul. Szara 12/1

30-820 Kraków

897,90 zł

44,25

3

EURO PROMOTION

Karol Walczak

ul. Gen. Maczka 1/19

34-400 Nowy Targ

421,15 zł

93,33

4

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8/1

56-120Brzeg Dolny

1.131,60 zł

35,11

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

SELL-NET JAROSŁAW KÓSKA

Marka: PROMOVERA

ul. Sielska 17A

60-129 Poznań

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                                                           Martyna Ostaszewska

                                                                     ( podpis pracownika prowadzącego prace)

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                                       (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                      Martyna Ostaszewska                   

                                                                       ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.9.2016 data: 08.02.2016 r.

                                                                                                             Zastępca Burmistrza

                                                                                                                Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 613
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-02-08 15:14:40
Czas publikacji: 2016-02-08 15:25:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak