Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2016 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071) 310 35 19, fax (071) 310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania pn. Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2016

Wybrano ofertę:

Firma Handlowo-Wytwórcza Aleksandra Kała

ul. K. Żegockiego 9

64-200 Wolsztyn

Kwota brutto: 71.627,27 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

(koszt)

 

 

Razem

1

Firma Handlowo-Wytwórcza Aleksandra Kała

ul. K. Żegockiego 9

64-200 Wolsztyn

 (1)

100,00

 

 

100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 30.12.2015 r.                                                                                                                                                                            Zamawiający:

 

                                                                                                                                  Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                                                          Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 693
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-12-30 14:21:57
Czas publikacji: 2015-12-30 14:51:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak