Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w gminie Oborniki Śląskie- ETAP I. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w gminie Oborniki Śląskie- ETAP I.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w gminie Oborniki Śląskie- ETAP I.

 Wybrano ofertę:

dla zadania:Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w gminie Oborniki Śląskie- ETAP I

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

56-100 Wołów

Piotroniowice 54

Cena oferty - 647 537.10 zł‚

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

(1)

  294,00

  6,00

 

 

 

 

 

  300,00

1

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH

Wojciech Rapp

Zielona 4

55-106 Czeszów

(2)

  272,58

  6,00

 

 

 

 

 

  278,58

1

ANTEEO SP. Z O.O.

ul. Nasypowa 41

85-342 Bydgoszcz

(3)

  231,00

  6,00

 

 

 

 

 

  237,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-12-14

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 657
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-12-15 08:44:24
Czas publikacji: 2015-12-15 08:44:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak