Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016 DO OGRZEWANIA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE 

 

                                          Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016
                                                DO OGRZEWANIA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

ul. Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016 DO OGRZEWANIA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE.

 

Wybrano ofertę:

 

    GAZ PETROL Sp. z o.o.

    ul. 1 Maja 90

    55-080 Kąty Wrocławskie

    Cena oferty – 367.125,00 zł

   Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

GAZ PETROL

Sp. z o.o.

1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

(1)

100,00

 

 

 100,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-09-22                                                      Z up. Burmistrza Obornik Śląskich

                                                                                                               Zastępca Burmistrza

                                                                                                                Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 650
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-09-22 13:38:23
Czas publikacji: 2015-09-22 13:50:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak