Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

 

                                                                     OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Wybrano ofertę:

 

    Konsorcjum:

1)      Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S. A.

        ul. Szczecińska 5

        54-517 Wrocław  - lider konsorcjum

 

2)      Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

         ul. Grunwaldzka 41

         55-120 Oborniki Śląskie – członek konsorcjum

 

Cena oferty – 6.077.022,24 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) za odbiór
 i zagospodarowanie komunalnych odpadów zmieszanych

Cena (koszt) za odbiór
 i zagospodarowanie komunalnych odpadów segregowanych

Termin reakcji

w sytuacjach awaryjnych

(ilość dni)

Razem

1

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

ALBA S.A.

Szczecińska 5

54-517 Wrocław

(1)

  80,00

17,00

 3,00

  100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

P.H.U. Komunalnik

 Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1A

50-518 Wrocław

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony – art. 89 ust. 1 pkt 5

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

P.H.U. Komunalnik

 Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1A

50-518 Wrocław

 

 

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), ponieważ nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-09-21                                                   Burmistrz Obornik Śląskich

 

                                                                                                       Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 813
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-09-21 15:22:27
Czas publikacji: 2015-09-21 15:27:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak