Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

 

                                                            

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071) 310 35 19, fax (071) 310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DLA ZADANIA NR I: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Poniatowskiego 22,
55-120 Oborniki Śląskie (lokalizacja: działka nr 85 AM-10 obręb Oborniki Śląskie)

 

ARTMANU STUDIO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO Marta Fiema

ul. Dembińskiego 16/17

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Cena oferty – 24 354.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

DLA ZADANIA NR II: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie (lokalizacja: działka 77/2 AM-10 obręb Oborniki Śląskie)

NEON Wojciech Norberciak

ul. Bór 180

42-202 Częstochowa

Cena oferty – 33 210.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

DLA ZADANIA NR III: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 55-120 Osolin (lokalizacja: działka 200/12 AM-1 obręb Osolin)

ARTMANU STUDIO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO Marta Fiema

ul. Dembińskiego 16/17

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Cena oferty – 18 370.05 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) – liczba punktów

Skrócenie terminu  realizacji zamówienia

- liczba punktów

Razem

1

NEON Wojciech Norberciak

ul. Bór 180

42-202 Częstochowa

(1)

50,30

0,00

50,30

1

MAKE Grupa Projektowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kamieńskiego 221A/15

51-126 Wrocław

(2)

70,50

0,00

70,50

1

ABA INVEST

Sp. z o.o. Sp. k.

Narama 147a

32-095 Iwanowice

(3)

34,21

0,00

34,21

1

ARTMANU STUDIO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO Marta Fiema

ul. Dembińskiego 16/17

63-400 Ostrów Wielkopolski

(4)

94,00

0,00

94,00

1

MBM Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.

ul. J. Wybickiego 10/5

51-144 Wrocław

(5)

41,36

0,00

41,36

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) – liczba punktów

Skrócenie terminu  realizacji zamówienia

- liczba punktów

Razem

2

NEON Wojciech Norberciak

ul. Bór 180

42-202 Częstochowa

(1)

94,00

0,00

94,00

2

ABA INVEST Sp. z o.o. Sp. k.

Narama 147a

32-095 Iwanowice

(3)

73,35

0,00

73,35

2

MBM Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.

ul. J. Wybickiego 10/5

51-144 Wrocław

(5)

87,52

0,00

87,52

2

Patio Monika Święcicka

ul. Januszowicka 24

53-135 Wrocław

(6)

89,52

2,00

91,52

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) – liczba punktów

Skrócenie terminu  realizacji zamówienia

- liczba punktów

Razem

3

NEON Wojciech Norberciak

ul. Bór 180

42-202 Częstochowa

(1)

54,00

0,00

54,00

3

ABA INVEST Sp. z o.o. Sp. k.

Narama 147a

32-095 Iwanowice

(3)

40,57

0,00

40,57

3

ARTMANU STUDIO PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO Marta Fiema

ul. Dembińskiego 16/17

63-400 Ostrów Wielkopolski

(4)

94,00

0,00

94,00

3

MBM Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.

ul. J. Wybickiego 10/5

51-144 Wrocław

(5)

48,41

0,00

48,41

3

Patio Monika Święcicka

ul. Januszowicka 24

53-135 Wrocław

(6)

51,42

2,00

53,42

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

 

 

 

 

Oborniki Śląskie, dn. 01.09.2015 r.

Burmistrz Obornik Śląskich

Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 1041
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-09-01 15:21:35
Czas publikacji: 2015-09-01 15:25:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak