Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI W DROGACH GMINNYCH: UL. NOWOWIEJSKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH, UL. POLNA W PĘGOWIE, UL. KOŚCIELNA W LUBNOWIE 

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie

tel. (071) 310 35 19, fax (071) 310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI W DROGACH GMINNYCH:
UL. NOWOWIEJSKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH, UL. POLNA W PĘGOWIE, UL. KOŚCIELNA W LUBNOWIE

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54, 56-100 Wołów

za cenę: 188 000.60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Gwarancja

 

 

 

Razem

1

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG
I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

(1)

  98,00

  0,00

 

 

 

98,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

Oborniki Śląskie, 13sierpnia 2015 r.               

                                                            Z up. Burmistrza

                                                          Zastępca Burmistrza

                                                           Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 829
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2015-08-13 08:28:39
Czas publikacji: 2015-08-13 08:32:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak