Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: WYKONANIE PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH PRZEBUDOWY DRÓG W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ REALIZACJĄ ZADANIA PN.: "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z NIĄ DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI ŚLĄSKIE" 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH PRZEBUDOWY DRÓG W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ REALIZACJĄ ZADANIA PN.: "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z NIĄ DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI ŚLĄSKIE"

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 logo

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.32.2015                                           Oborniki Śląskie dnia: 2015-07-31

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie zapytanie ofertowena:

WYKONANIE PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH PRZEBUDOWY DRÓG

W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ REALIZACJĄ ZADANIA PN.: "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z NIĄ DRÓG GMINNYCH

W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI ŚLĄSKIE"

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań

ul. Szybowa 19

59-300 Lubin

za cenę 584 218.03 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto

[PLN]

Cena oferty brutto

[PLN]

1

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań

ul. Szybowa 19

59-300 Lubin

  75 000,00

92 250,00

2

GRUNBIT Agnieszka Świercz

ul. Marszowiecka 15e

55-330 Wilkszyn

  90 000,00

110 700,00

 

 

Z up. Burmistrza

 

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 

 


Liczba odwiedzin : 824
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-07-31 10:02:58
Czas publikacji: 2015-07-31 10:13:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak