Unieważnienie postępowania pn.: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

 

Unieważnienie postępowania pn.:
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 

Zamawiający unieważnia postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego  pn. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie   z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

 

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił zapytanie ofertowe pn. "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych" postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Oborniki Śląskie, dn. 29.07.2015 r.                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                              Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 835
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-07-29 12:57:35
Czas publikacji: 2015-07-29 13:08:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak