Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku i Skate Parku, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz montaż lamp solarnych na terenie miasta Oborniki Śląskie 

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071) 310 35 19, fax (071) 310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku i Skate Parku, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz montaż lamp solarnych na terenie miasta Oborniki Śląskie

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DLA ZADANIA NR I: Dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku:

CROQUET Sp. z o.o.

Szczodre, ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

 

Cena oferty – 59.404,23 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

DLA ZADANIA NR II: Dostawa i montaż urządzeń do Skate  Parku:

Piotr Nowak Techramps

ul. Organki 2

31-990 Kraków

 

Cena oferty – 65.889,87 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

DLA ZADANIA NR III: Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw przy
ul. Sikorskiego i Kownackiego:

CROQUET Sp. z o.o.         

Szczodre, ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

 

Cena oferty – 103.003,59 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

DLA ZADANIA NR IV: Dostawa i montaż lamp wykorzystujących energię odnawialną (solarno- wiatrową):

 

SELLTECH S.C.    

ul. Drobnera 34

50-257 Wrocław

 

Cena oferty – 15.998,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) – liczba punktów

Skrócenie terminu  realizacji zamówienia

- liczba punktów

 

 

Razem

1

„1 Move” Sp. z o.o.

ul. Morelowa 5/30

80-174 Gdańsk

(1)

93,46

0,00

 

 

93,46

1

CROQUET Sp. z o.o.

Szczodre, ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

(4)

95,00

0,00

 

 

95,00

1

FLOWPARKS
Sp. z o.o.

ul. Organki 2

31-990 Kraków

(5)

81,66

0,00

 

 

81,66

1

SPORTSYSTEM

Sp. z o.o.

ul. Kościelna 9a

87-700 Aleksandrów Kujawski

(8)

83,19

1,00

 

 

84,19

1

FITNESSINONE

 Rafał Sałaj

ul. Pawia 60/8

59-300 Lubin

(9)

87,59

2,00

 

 

89,59

1

CELMAR Sp. z o.o.

ul. Św. Cyryla
i Metodego 50

41-909 Bytom

(11)

77,76

0,00

 

 

77,76

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) – liczba punktów

Termin  wykonania

- liczba punktów

 

 

Razem

2

Piotr Nowak Techramps

ul. Organki 2

31-990 Kraków

(3)

95,00

5,00

 

 

100,00

2

CELMAR Sp. z o.o.

ul. Św. Cyryla
i Metodego 50

41-909 Bytom

(11)

63,61

0,00

 

 

63,61

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) – liczba punktów

Termin  wykonania

- liczba punktów

 

 

Razem

3

CROQUET Sp. z o.o.

Szczodre, ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

(4)

93,38

4,00

 

 

97,38

3

„MAJA” Ewelina Piotrowska

ul. Kopernika 10

07-320 Małkinia Górna

(6)

95,00

1,00

 

 

96,00

3

Inter-Flora Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńskiego 22

55-011 Siechnice

(7)

72,84

5,00

 

 

77,84

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) – liczba punktów

Termin  wykonania

- liczba punktów

 

 

Razem

4

Technika Słoneczna Roman Dominik

ul. Legnicka 21

41-800 Zabrze

(2)

58,90

0,00

 

 

58,90

4

Selltech s.c.

Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik

ul. Drobnera 34

50-257 Wrocław

(10)

95,00

0,00

 

 

95,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

CELMAR Sp. z o.o.

ul. Św. Cyryla
i Metodego 50

41-909 Bytom

 

Wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia oferty nie złożyły następujących dokumentów:

- załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;

- załącznik nr 8 – wykaz osób;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nie przedłożył: Próbek, opisów lub fotografii

- Zaświadczenie, iż przedmiot zamówienia odpowiada normom

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

 

CELMAR Sp. z o.o.

ul. Św. Cyryla
i Metodego 50

41-909 Bytom

 

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), ponieważ nie wykazał on spełniania warunków udziału
w postępowaniu.

 Oborniki Śląskie, dn. 21.07.2015 r.

Burmistrz Obornik Śląskich

Arkadiusz Poprawa

                                                                    

  Zamawiający

 


Liczba odwiedzin : 809
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-07-21 14:36:18
Czas publikacji: 2015-07-21 14:40:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak