Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU "B" GIMNAZJUM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU "B" GIMNAZJUM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU "B" GIMNAZJUM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

Wybrano ofertę:

dla zadania:WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU "B" GIMNAZJUM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

ASCOMPLEX Adam Stążka

56-100 Wołów

ul. Kościuszki 13E/1

Cena oferty - 379 608.28 zł‚

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

ASCOMPLEX Adam Stążka

ul. Kościuszki 13E/1

56-100 Wołów

(1)

  294,00

  0,00

 

 

 

 

 

  294,00

1

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY "OLMAX" Michał Zimnicki

ul. Ludowa 35

56-100 Wołów

(2)

  293,99

  0,00

 

 

 

 

 

  293,99

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-07-07

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 705
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-07-15 14:27:38
Czas publikacji: 2015-07-15 14:29:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak