Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oraz dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa oraz dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa oraz dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej. Z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę: 

WB TECH Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 41.97 zł/1 Mg

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę: 

MULTIRECYKLING TRANSPORT

55-120 Oborniki Śląskie

Trzebnicka    16b/32

Cena oferty - 28.00 zł/1 Mg

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę: 

WB TECH Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 33.97 zł/1 Mg

Zadanie nr: 4

Wybrano ofertę: 

WB TECH Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 49.97 zł/1 Mg

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę: 

WB TECH Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 34.97 zł/1 Mg

Zadanie nr: 6

Wybrano ofertę: 

MULTIRECYKLING TRANSPORT

55-120 Oborniki Śląskie

Trzebnicka    16b/32

Cena oferty - 42.00 zł/1 Mg

 

WB TECH Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

WB TECH Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

WB TECH Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

WB TECH Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem pkt

1 - Dostawa niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 300.00

  300,00

1 - Dostawa niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 269.37

  269,37

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5mm - 63mm

z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 300.00

  300,00

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5mm - 63mm

z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 262.74

  262,74

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 300.00

  300,00

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 299.73

  299,73

4 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 300.00

  300,00

4 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 277.62

  277,62

5 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 300.00

  300,00

5 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 291.42

  291,42

6 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 300.00

  300,00

6 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 293.31

  293,31

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-05-08

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 609
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-05-22 11:23:21
Czas publikacji: 2014-05-22 11:23:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak