UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PN.:Przebudowa i modernizacja sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami przyległymi w Obornickim Ośrodku Kultury w Obornikach Śląskich - Etap I 

 

  

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY

Dworcowa 26

55-120 Oborniki Śląskie

 

Pismo: ZP.OOK.271.1.2014                                                                                              Oborniki Śląskie dnia: 2014-06-27

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa i modernizacja sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami przyległymi
w Obornickim Ośrodku Kultury w Obornikach Śląskich - Etap I
,

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zamieścił błędny tytuł postępowania, co spowodowało rozbieżności w dokumentacji przetargowej.

 

                          Zamawiający:

 

                                                                                                                                                           Halina Muszak

Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury

 


Liczba odwiedzin : 599
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2014-06-27 15:33:23
Czas publikacji: 2014-06-27 15:33:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak