Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych 

 
 

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Oborniki Śląskie, zostały wydane następującym podmiotom gospodarczym:

 

1.  P.U.H. „RYŚ” Siekirka Ryszard  ul. Łąkowa 1a,  Skokowa, tel. 609 088 830 lub 71 312 66 34

2.  Zakład Usługowy „RA-DO” Radosław Olbert ul. Wrocławska 11 Uraz tel.  692 947 442

3.  SŁAWEX Zarządzanie-Usługi-Handel Suliga Sławomir, ul. Niedzielna 9 Osola, tel. 509 073 960 lub 71 310 62 10

4.  "EKO” Dekondy Andrzej ul. Meliorancka 21 Wrocław tel. 502-544-223, 501-355-018

5.  Usługi Transportowe Marcin Słowiński Krzyżanowice ul. Główna 24 tel. 71 387 81 54

6. Zakład Usługowo Handlowy Krzysztof Olbert, Pęgów, ul. Główna 10 tel. 71 310 73 10 lub 664 341 973

7. Prusickie Przedsiębiortwo Komunalne Proeko Sp. z o.o. w  Prusicach ul. Kolejowa 3 tel. 71 312 62 28

8. Usługi Transportowe Wiesław Jaworowski, Szczytkowice 92 tel. 602 698 701

11. ECO BAG Piotr Bagiński ul. Strzeszowska 50/3/ 55-114 Wisznia Mała, tel. 601-622-628

12. Fach – Met Firma Handlowo – Usługowa, Buczek Krzysztof, Siedlec ul. Orzechowa 31, 55-095 Mirków, tel. 601 537 024

13. WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. k., Oddział we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8 tel. 71 349 91 80

14. BILU S.C. Grzegorz Gierczak, Łukasz Gierczak, Szczytkowice 12 tel. 664 024 722

15. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., Wrocław, ul. Szczecińska 5 tel. 71 33 75 112

16.  EKO-TRANS, Piotr Hurkasiewicz, Uraz, ul. Brzeska 4a, tel. 792 260 036

17. D-EKO Krzysztof Dekondy Trzebnica, ul. ks. Bochenka 65/10 tel. 502 544 223

18. Stanisława Siekirka, ul. Łąkowa 1a, Skokowa, 55-110 Prusice, tel. 71 312 66 34

19 „Rych” Ryszard Mierzwiński, ul. Mościckiego 15/3, 51-110 Wrocław, tel. 502 544 223

20. EKO ROMAN, Stanisław Piworowicz, ul. Szkolna 26a, 55-114 Wisznia Mała, tel. 695 027 466

21. Usługi Asenizacyjne Katarzyna Mróz z siedzibą przy ul. ul. Kamiennej 3, Piecowice, 55-093 Kiełczów tel. 509 433 860

22. Dromar Romuald Kudyba, ul. Wołowska 23 Uraz, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. 505 348 560

 

 

Liczba odwiedzin : 3509
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Spurgiasz Monika
Czas wytworzenia: 2015-04-22 12:32:09
Czas publikacji: 2018-06-29 11:36:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak