Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 
 1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Oborniki Śląskie na 2019 r.


 2. Zasady segregacji oraz terminy otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie [Pobierz]
 3. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Oborniki Śląskie za 2017 rok [Pobierz]
 4. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Oborniki Śląskie za 2016 rok [Pobierz]
 5. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Oborniki Śląskie za 2015 rok [Pobierz]
 6. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Oborniki Śląskie za 2014 rok [Pobierz]
 7. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmai komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r.  [Pobierz ]
 8. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie [Pobierz ]
 9. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości i zagospodarowania tych odpadów plik 1 [Pobierz] i  plik 2 [pobierz]
 10. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobie ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi [Pobierz]

   

 

Liczba odwiedzin : 2061
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Spurgiasz Monika
Czas wytworzenia: 2015-04-24 09:57:39
Czas publikacji: 2019-01-29 10:11:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak