WYBORY do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 

 
 
WYBORY do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 

I N F O R M A C J A
Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27 września 2011r.
o składach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia  na terenie Gminy Oborniki Śląskie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 (54.5 KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A
Burmistrza Obornik Śląskich
z dnia 19 września 2011r.
    Zgodnie z art. 36 ustawy w dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wybroczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późń. zm.) informuję, że spis wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich,  budynek „B” pokój nr 100 – Ewidencja Ludności  w dniach :
Od 19 września 2011r do 30 września 2011r. w godzinach pracy Urzędu.
Poniedziałek     - 7.30 – 15.30
Wtorek     - 7.30 – 15.30
Środa        - 8.30 – 16.30
Czwartek    - 7.30 – 15.30
Piątek        - 7.30 – 15.30

                            Burmistrz Obornik Śląskich
                            / - / Sławomir Błażewski

 

 

Zarządzenie nr 173/2011 (113.5 KB)
Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 19 września 2011 roku
o składach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie wyborów do Sejmu7 Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

I N F O R M A C J A (53 KB)
Burmistrza  Obornik Śląskich  z dnia 6 września 2011r.
o granicach i numerach  obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień  9 października  2011r.

Informacja Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 6 września 2011 roku (42.4 KB) o głosowaniu KORESPONDENCYJNYM w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja Burmistrza Obornik Śląskich o warunkach udziału w obwodowych głosowania (36.3 KB) utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 października 2011 r. (dopisanie do rejestru wyborców)

Informacja Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 6 września 2011 roku (35.7 KB) o terminie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 6 września 2011 r. (40.8 KB) o głosowaniu przez PEŁNOMOCNIKA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 sierpnia 2011 r. (63.3 KB) w sprawie utworzenia o9drębnych obwodów głosowania  na obszarze Gminy Oborniki Śląskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 października 2011 r.

Załącznik do uchwały nr XII/96/11 (42.3 KB)

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
Wzór formularza zgłoszeniowego (109.1 KB)

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (25.4 KB)

Kalendarz wyborczy (39 KB)

 

I N F O R M A C J A Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 19 sierpnia 2011 r. o miejscach na terenie gminy Oborniki Śląskie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. (49.5 KB)

Informacje dla niepełnosprawnych (1.1 MB)

 

Liczba odwiedzin : 610
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2011-08-19 15:25:25
Czas publikacji: 2011-08-19 15:25:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak