Ogłoszenie przetargu na odbiór i odzysk odpadów komunalnych z budynków komunalnych - ZGM 

 

 Ogłoszenie przetargu na odbiór i odzysk odpadów komunalnych z budynków komunalnych - ZGM 

OBORNIKI ŚLĄSKIE: Usługa odbioru i odzysku odpadów komunalnych z nieruchomości (zasoby mieszkaniowe) stanowiących 100% własność Gminy Oborniki Śląskie oraz sprzątania miejsc zbiórki odpadów
Numer ogłoszenia: 373663-2010; data zamieszczenia: 28.12.2010
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (67 KB)

 

 SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (243.5 KB)
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze poniżej 193.000 Euro
Usługa odbioru i odzysku odpadów komunalnych z nieruchomości (zasoby mieszkaniowe), stanowiących 100% własność Gminy Oborniki Śląskie oraz sprzątania miejsc zbiórki tych odpadów

 


Liczba odwiedzin : 707
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2010-12-29 16:26:43
Czas publikacji: 2010-12-29 16:26:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak