Karty typu A 

 

  
Formularz A - spis kart informacyjnych dla

 wniosków o wydanie decyzji

 

W SPRAWIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Nr kolejny karty

NAZWA I ZAKRES


DANE PODMIOTU

A/2/2013
(149.3 KB)

Wniosek o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na rekultywacji składowiska odpadów we wsi Golędzinów (gmina Oborniki Śląskie).

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1            
55-120 Oborniki Śląskie
A/1/2013 
 (149.8 KB) 

Wniosek o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na wybudowaniu farmy fotowoltaicznej wolnostojacej.

Müggenburg Solar, Dreyer

Str. 17a, 28277 Bremen

A/9/2012  (166.2 KB)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na rozbudowie fermy indyków na działce nr 4/7 AM-1 obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie.

Gospodarstwo Rolne,Agnieszka Maciejczyk,ul. Kasztanowej 40, Pęgów55-120 Oborniki Śląskie

A/8/2012 (149.8 KB)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie budynku produkcyjno-biurowego-administracyjnego, w którym prowadzone będą usługi rzemieślnicze wytwarzania samoprzylepnych etykiet papierowych i foliowych bez zadruku albo zadrukowanych, zadruk metodą termo-transferu lub fleksografii wąsko-wstęgowej przy użyciu farb wodorozcieńczalnych lub farb U

Etimarket - Spółka Cywilna
Andrzej Mikuła i Beata Mikuła
ul. Hubska 96/100 bud. D
50-502 Wrocław

A/7/2012  (148.3 KB)Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy.

Savi Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Wołowka 2
55 - 120 Oborniki Śląskie

A/6/2012 (148.4 KB)Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej we wsi Rościsławice.Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1            
55-120 Oborniki Śląskie
A/5/2012
(148.8 KB)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wymianie urządzeń w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego kopalni kruszywa naturalnego „Paniowice” w Paniowicach, gmina Oborniki Śl.

TEMCO Sp. z o.o.
ul. Odrzańska 11, Paniowice
55-120 Oborniki Śląskie


A/4/2012
 (150.2 KB)

Wniosek w sprawie wydania decyzji odnośnie wygaśnięcia decyzji Burmistrza Oborniki Śląskich o środowiskowych dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich na odcinku od ulicy Orkana do ulicy Prusickiej, z dnia 18 czerwca 2010 r. znak: IROŚ/ŚR 7625/7/5/10.

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1            
55-120 Oborniki Śląskie
A/3/2012  (148.4 KB)
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu produkcyjno - magazynowego wraz z kotłownią grzewczą dla potrzeb technologicznych i c.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe Claudie Design Klaudia Pienio                                                      ul. Siemianicka 55
55 – 120 Oborniki Śląskie
A/2/2012
(148 KB)
Wniosek o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji              o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Długa i ul. Dębowa w Rościsławicach. 

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1            
55-120 Oborniki Śląskie


A/1/2012
(150 KB)Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przystosowaniu do inspekcji tłokami” gazociągu Aleksandrowice - Szewce- Ołtaszyn DN350/300 PN6,3 MPa.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.   ul. Mszczorowska 4 02-337 Warszawa,    Oddział we Wrocławiu Wrocław, ul. Gazowa 3 50-513 Wrocław

 

 


Liczba odwiedzin : 745
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2012-03-07 14:08:43
Czas publikacji: 2012-03-07 14:08:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak