Karty typu B 

 

  

Formularz B - spis kart informacyjnych

Decyzje i postanowienia

 

 Nr kolejny karty

 Nazwa i zakres

 Dane podmiotu

B/5/2013
(148 KB)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy indyków na działce nr 4/7 AM-1 obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie.

Gospodarstwo Rolne
Agnieszka Maciejczyk,
ul. Kasztanowej 40, Pęgów
55-120 Oborniki Śląskie
B/4/2013
(147.7KB)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów we wsi Golędzinów (gmina Oborniki Śląskie).Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
B/3/2013
(147.7 KB)
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów we wsi Golędzinów (gmina Oborniki Śląskie).Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
B/2/2013
   (148.3 KB)
Decyzja odmawiająca ustaleń o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy. 
Savi Sp. z o.o.
ul. Wołowka 2
55 - 120 Oborniki Śląskie

B/1/G/2013
(146.7 KB)
 

Postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku firmy Lisboa Sp. z o.o. – Łukasz Budas z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 27, 55-120 Oborniki Śląskie
w zakresie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla projektowanej myjni samochodowej przy ul. Wrocławskiej 27 w Obornikach Śląskich w obrębie działek nr 28/3, 170/1 i 170/2 AM-19 obręb Oborniki Śląskie. 

Starosta Trzebnicki

ul. ks. Bochenka 6

55-120 Oborniki Śląskie

B/1/2013  (149.5 KB)

Decyzja odmawiająca ustaleń o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wolnostojącej.

Müggenburg Solar, Dreyer

Str. 17a, 28277 Bremen

B/10/2012

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno - magazynowego wraz z kotłownią grzewczą dla potrzeb technologicznych i c.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe Claudie Design Klaudia Pienio                    ul. Siemianicka 55
55 – 120 Oborniki Śląskie

B/9/2012Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy.Savi Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Wołowka 2
55 - 120 Oborniki Śląskie

B/8/2012

Decyzja brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Rościsławice.

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

B/7/2012

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno - magazynowego wraz z kotłownią grzewczą dla potrzeb technologicznych i c.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe Claudie Design Klaudia Pienio                   ul. Siemianicka 55
55 – 120 Oborniki Śląskie

B/6/2012

Decyzja brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie urządzeń w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego kopalni kruszywa naturalnego „Paniowice” w Paniowicach, gmina Oborniki Śl.

TEMCO Sp. z o.o.
ul. Odrzańska 11, Paniowice
55-120 Oborniki Śląskie

B/5/2012

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu do inspekcji tłokami” gazociągu Aleksandrowice - Szewce- Ołtaszyn DN350/300 PN6,3 MPa.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.   ul. Mszczorowska 4 02-337 Warszawa,    Oddział we Wrocławiu Wrocław, ul. Gazowa 3 50-513 Wrocław

B/4/2012

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Rościsławice.

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

B/3/2012

Decyzja o wygasić decyzji Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 czerwca 2010 r. znak: IROŚ/ŚR 7625/7/5/10, o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich na odcinku od ulicy Orkana do ulicy Prusickiej.

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

B/2/2012

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie urządzeń w ciągu technologicznym zakładu przeróbczego kopalni kruszywa naturalnego „Paniowice” w Paniowicach, gmina Oborniki Śl.

TEMCO Sp. z o.o.
ul. Odrzańska 11, Paniowice
55-120 Oborniki Śląskie

B/1/2012

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu do inspekcji tłokami” gazociągu Aleksandrowice - Szewce- Ołtaszyn DN350/300 PN6,3 MPa.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.   ul. Mszczorowska 4 02-337 Warszawa,    Oddział we Wrocławiu Wrocław, ul. Gazowa 3 50-513 Wrocław

 

  
 


Liczba odwiedzin : 957
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2012-07-31 10:31:43
Czas publikacji: 2012-07-31 10:31:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak