LIV sesja Rady Miejskiej z dnia 25.03.2010 r. 

 

LIV sesja Rady Miejskiej z dnia 25.03.2010 r. 

Uchwała nr LIV/447/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie  zmian w budżecie Gminy Oborniki Śląskie na 2010 rok

 

Uchwała nr LIV/448/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

 

Uchwała nr LIV/449/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Oborniki publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Uchwała nr LIV/450/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla terenu położonego w granicach obrębu Wilczyn

 Załącznik nr 1

 

Uchwała nr LIV/451/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla terenu położonego w granicach obrębu Wilczyn

Załącznik nr 1

 

Uchwała nr LIV/452/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla terenu położonego w granicach obrębów Morzęcin Wielki i Siemianice

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Uchwała nr LIV/453/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

Załącznik nr 1

 

Uchwała nr LIV/454/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Siemianice

 

Uchwała nr LIV/455/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009-2015”

 

Uchwała nr LIV/456/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Oborniki Śląskie

 

Uchwała nr LIV/457/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  "Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół w gminie Oborniki Śląskie  obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczna uczniów" oraz upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie  tego Projektu

 

Uchwała nr LIV/458/10

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/446/10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie  pozytywnego zaopiniowania  wydzierżawienia kortów tenisowych  położonych  na dz. nr 47 i 68  AM-10 w Obornikach Śląskich

 

 

Załączniki

Uchwala_450.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.29k Format: .pdf Pobierz

uchwala_454.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 57k Format: .doc Pobierz

zal._nr_1_do_451.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1.97M Format: .jpg Pobierz

zal._nr_1_do-_453.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1.73M Format: .jpg Pobierz

zal._nr_1_do-_452.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1.79M Format: .jpg Pobierz

uchwala_458.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_457.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_455.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_449.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

Uchwala_451.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 81.7k Format: .pdf Pobierz

uchwala_448.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_447.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 66k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_2_do_452.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Uchwala_456.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 60.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_453.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.27k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_452.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.49k Format: .pdf Pobierz

zal.nr_1_do-_450.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1.97M Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 548
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2010-05-04 14:40:59
Czas publikacji: 2010-05-04 14:40:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak