LXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 października 2010 r.  

 

 LXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 października 2010 r.
 

 Uchwała nr LXV/514/2010 (33.5 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 21 października  2010 r.
w sprawie emisji obligacji Gminy Oborniki Śląskie  oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 uchwała nr /LXV/515/ 2010 (70.5 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2010 rok
 
 Uchwała nr  LXV/516 / 10 (187.5 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  21 października  2010r.
w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru kupna w drodze przetargu działki nr 149 AM-1 w Kowalach

 Uchwała nr  LXV/517/ 10 (165.5 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  21 października 2010 r.
w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru kupna w drodze przetargu działki nr 491/1 AM-1 w Rościsławicach

 Uchwała nr LXV/518 /10 (55 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów

 Uchwała nr LXV /519/ 10 (59 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LXI / 488 / 10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Lubnów

 Uchwała nr LXV/ 520 / 10 (59 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka-Lipa

 Uchwała nr   LXV /521/ 10 (1.1 MB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Bagno

 UCHWAŁA NR LXV/522/10 (67.9 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 Uchwała nr LXV/ 523/10 (54 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia  21 października 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Lubnowa na bezczynność Burmistrza Obornik Śląskich.

 Uchwała nr LXV/524/10 (29.5 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 21 października 2010 r.
W sprawie zmiany uchwały nr LXI/491/10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Osolin”

 UCHWAŁA NR LXV/525/10 (68 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku

 

Załączniki

Uchwala_514.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

Uchwala_515.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 70.5k Format: .doc Pobierz

Uchwala_522.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.9k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_524.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

Uchwala_525.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68k Format: .pdf Pobierz

uchwala_516.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 187.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_517.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 165.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_518.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55k Format: .doc Pobierz

uchwala_519.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 59k Format: .DOC Pobierz

uchwala_520.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz

uchwala_521.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 1.13M Format: .doc Pobierz

uchwala_523.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2011-01-04 14:25:11
Czas publikacji: 2011-01-04 14:25:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak