LXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 2010 r. 

 

 LXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 2010 r. 

 UCHWAŁA NR LXVI/526/10 (55.5 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2010 rok

UCHWAŁA NR LXVI/527/10 (62.7 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.

 UCHWAŁA NR LXVI/528/10 (85.5 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011.

 UCHWAŁA NR LXVI/529/10 (101.9 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Siemianice

 UCHWAŁA NR LXVI/530/10 (84 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Zajączków

Załącznik nr 1 (512.7 KB)

 

 UCHWAŁA NR LXVI/531/10 (78.9 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Pęgów i Zajączków

Zalącznik nr 1 (448.4 KB)

 

 UCHWAŁA NR LXVI/532/10 (62 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Urazie stanowiącego własność Gminy Oborniki Śląskie na rzecz Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Urazie z przeznaczeniem na powiększenie katolickiego cmentarza wyznaniowego oraz ustalenia jego ceny sprzedaży

 UCHWAŁA NR LXVI/533/10 (62.1 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Oborniki Śląskie
 Załącznik (1.8 MB)

 UCHWAŁA NR LXVI/534 /10 (34 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 5 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”

 Uchwała nr LXVI/ 535/2010 (26 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 5 listopada 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr LXV/514/2010 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z 21 października 2010 roku w sprawie  emisji obligacji Gminy Oborniki Śląskie  oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 UCHWAŁA NR LXVI/536/10 (67.3 KB)
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Oborniki Śląskie
 Załącznik nr 1 (30 KB)
 Załącznik nr 2 (29.5 KB)
 Załącznik nr 3 (29 KB)

 Uchwała nr   LXVI/537/10   (32.5 KB)      
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 1050/XXVII/172/08 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia  „Planu odnowy miejscowości Pęgów”
 Załącznik (398 KB)                       

 Uchwała nr LXVI/538/10 (51 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 5 listopada 2010 r.
W sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Jadwidze Rost

 Uchwała nr LXVI/539/10 (51 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 5 listopada  2010r.
W sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Krystynie Wacławskiej
                    
 Uchwała nr LXVI/540/10 (51 KB)
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 5 listopada 2010 r.
W sprawie nadania medalu okolicznościowego Pani Krystynie Zając 

Załączniki

Uchwala_526.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_535.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

zal._do_537.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 398k Format: .doc Pobierz

zal._3_do_536.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

zal._2_do_536.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

zal.1_do_536.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

uchwala_540.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_539.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_538.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwala_534.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

Uchwala_527.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.65k Format: .pdf Pobierz

uchwala_528.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 85.5k Format: .doc Pobierz

uchwala.532.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 62k Format: .doc Pobierz

Uchwala_537.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Uchwala_536.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.31k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_533.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_531.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 78.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_530.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 83.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwala_529.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 101.87k Format: .pdf Pobierz

zaldo.533.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 1.8M Format: .tif Pobierz

Liczba odwiedzin : 619
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2011-01-04 14:26:54
Czas publikacji: 2011-01-04 14:26:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak