MPZP 

 
 

lp

rok uchwalenia

Nr uchwały

w sprawie

data uchwalenia

publikacja

data publikacji

1

2005

0150/XXXV/258/05 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

- tekst Uchwały (293.7 KB)

- Załącznik nr 1

7 lipca 2005r. 

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 193, poz. 3321 

26 września 2005r. 

2

0150/XXXVII/266/05 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa - Osola.

- tekst Uchwały (423.5 KB);

- Załącznik nr 1 – Bagno;

- Załącznik nr 2 – Osolin;

- Załącznik nr 3 – Wielka Lipa – Osola;

- Załącznik nr 4 – Morzęcin Mały (6.8 MB);

- Załącznik nr 5 – Morzęcin Wielki;

- Załącznik nr 5 – Siemianice. 

8 września 2005r. 

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 193, poz. 3323

26 września 2005r.

3

0150/XXXIX/292/05

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice

- tekst Uchwały (4.4 MB);

- Załącznik nr 1 – Borkowice (8.7 MB);

- Załącznik nr 2 – Kowale;

- Załącznik nr 3 – Kuraszków;

- Załącznik nr 4 – Piekary (7.3 MB);

- Załącznik nr 5 – Przecławice.

24 listopada 2005r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 36, poz. 563

17 lutego 2006r.

4

0150/XL/297/05

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Jary, Lubnów, Rościsławice, Uraz

- tekst Uchwały (2.2 MB);

- Załącznik nr 1 – Jary;

- Załącznik nr 2 – Lubnów;

- Załącznik nr 3 – Rościsławice (10 MB);

- Załącznik nr 4 – Uraz.

15 grudnia 2005r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 36, poz. 564

17 lutego 2006r.

5

2006

0150/XLII/311/06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków

- tekst Uchwały (2.4 MB);

- Załącznik nr 1 – Golędzinów;

- Załącznik nr 2 – Kotowice;

- Załącznik nr 3 – Paniowice;

- Załącznik nr 4 – Pęgów;

- Załącznik nr 5 – Wilczyn;

- Załącznik nr 6 - Zajączków (8.5 MB).

19 stycznia 2006r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 54, poz. 890

13 marca 2006r.

6

2007

0150/VII/33/07

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (112.1 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (27.1 MB);

- Załącznik nr 2 (43.5 KB);

- Załącznik nr 3 (33.5 KB).

27 lutego 2007r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 151 poz. 1942

22 czerwca 2007r.

7

0150/VII/34/07

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin Siemianice, Wielka Lipa – Osola

- tekst Uchwały (2.8 MB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (9.1 MB);

- Załącznik nr 2 (43.8 KB);

- Załącznik nr 3 (33.7 KB).

27 lutego 2007r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 151 poz. 1943

22 czerwca 2007r.

8

0150/VII/35/07

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków (obręb Paniowice)

- tekst Uchwały (60.9 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (4.5 MB);

- Załącznik nr 2 (44.3 KB);

- Załącznik nr 3 (34.3 KB).

27 lutego 2007r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 151 poz. 1944

22 czerwca 2007r.

9

2008

0150/XXXI/199/08

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Zajączków

- tekst planu (1.9 MB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu;

25 września 2008r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 323 poz. 4240

17 grudnia 2008r.

10

2009

 

 

 

 

 

 

 

0150/XXXVII/266/09

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa – Osola

- tekst Uchwały (3.4 MB)

- Załącznik nr 1 – Bagno (7.6 MB)

- Załącznik nr 2 - Bagno (8.3 MB);

- Załącznik nr 3 – Osolin (4.8 MB);

- Załącznik nr 4 – Osolin (8.7 MB);

- Załącznik nr 5 – Siemianice (4.8 MB);

- Załącznik nr 6 – Siemianice (6.8 MB);

- Załącznik nr 7 – Wielka Lipa (8.3 MB);

- Załącznik nr 8 – Wielka Lipa (6.6 MB);

- Załącznik nr 9 – Wielka Lipa (8.5 MB);

- Załącznik nr 10 – Wielka Lipa (6.1 MB).

26 lutego 2009r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 102 poz. 2104

5 czerwca 2009r.

11

0150/XXXVII/267/09

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Pęgów, Kotowice, Wilczyn, Zajączków, Paniowice.

- tekst Uchwały (3.1 MB)

- Załącznik nr 1 – Golędzinów (8.4 MB)

- Załącznik nr 2 - Pęgów (5 MB);

- Załącznik nr 3 – Pęgów (5.2 MB);

- Załącznik nr 4 – Pęgów (2.5 MB);

- Załącznik nr 5 – Kotowice (4.2 MB);

- Załącznik nr 6 – Wilczyn (5.5 MB);

- Załącznik nr 7 – Wilczyn (7.5 MB);

- Załącznik nr 8 – Zajączków (4.8 MB).

26 lutego 2009r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 102 poz. 2105

5 czerwca 2009r.

12

0150/XXXVII/268/09

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Jary, Lubnów, Rościsławice, Uraz.

- tekst Uchwały (2.6 MB)

- Załącznik nr 1 – Jary (3.2 MB)

- Załącznik nr 2 - Jary (4.9 MB);

- Załącznik nr 3 – Rościsławice (4.6 MB);

- Załącznik nr 4 – Rościsławice (7 MB);

- Załącznik nr 5 – Uraz (6.9 MB).

26 lutego 2009r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 102 poz. 2106

5 czerwca 2009r.

13

0l50/XL/288/09

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

- tekst Uchwały (1.3 MB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu  (1.9 MB)

28 kwietnia 2009r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 121 poz. 2509

23 lipca 2009r.

14

0150/XLII/330/09

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu: Wilczyn.

- tekst Uchwały (208.5 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu

21 maja 2009r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 126 poz. 2615

3 sierpnia 2009r.

15

0150/XLII/331/09

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów.

- tekst Uchwały (289 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (5.7 MB).

21 maja 2009r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 126 poz. 2616

3 sierpnia 2009r.

16

0150/XLII/332/09

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa - Osolin.

- tekst Uchwały (208.3 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (3.3 MB).

21 maja 2009r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 126 poz. 2617

3 sierpnia 2009r.

17

0150/XLIII/347/09

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

- tekst Uchwały (8.6 MB)

- Załącznik nr 1.1. (1.9 MB)

- Załącznik nr 1.2 (1.8 MB)

- Załącznik nr 1.3 (4.6 MB)

- Załącznik nr 1.4 (3.8 MB)

- Załącznik nr 1.5 (1.6 MB)

- Załącznik nr 1.6 (1.9 MB)

- Załącznik nr 1.7 (2 MB)

- Załącznik nr 1.8 (1.7 MB)

- Załącznik nr 1.9 (3.9 MB)

- Załącznik nr 1.10 (5.1 MB)

- Załącznik nr 1.11 (2.6 MB)

- Załącznik nr 1.12 (1.6 MB)

30 czerwca 2009r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 142 poz. 2823

31 sierpnia 2009r.

18

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIV/450/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu: Wilczyn.

- tekst Uchwały (87.3 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (2.8 MB).

25 marca 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 91 poz. 1380

17 maja 2010r.

19

LIV/451/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu: Wilczyn.

- tekst Uchwały (81.7 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (2 MB).

25 marca 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 91 poz. 1381

17 maja 2010r.

20

LIV/452/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu: Morzęcin Wielki i Siemianice

- tekst Uchwały (84.5 KB)

- Załącznik nr 1 (1.8 MB)

25 marca 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 91 poz. 1382

17 maja 2010r.

21

LIV/453/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (73.3 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu. (1.7 MB)

25 marca 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 91 poz. 1383

17 maja 2010r.

22

LVII/464/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla terenu położonego w granicach obrębu Kuraszków

- tekst Uchwały (66.3 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (1.2 MB).

29 kwietnia 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 114 poz. 1783

21 czerwca 2010r.

23

LVII/465/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, , Kotowice, Paniowice ,Pęgów ,Wilczyn, Zajączków.

- tekst Uchwały (77.6 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (2.3 MB).

29 kwietnia 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 114 poz. 1784

21 czerwca 2010r.

24

LVII/466/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz

- tekst Uchwały (72.2 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (2 MB).

29 kwietnia 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 115 poz. 1794

22 czerwca 2010r.

 

25

LXIV/506/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa

- tekst Uchwały (92.9 KB)

- Załącznik nr 1 – rysunek planu (1.9 MB).

28 września 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 31 poz. 396

9 lutego 2011r.

26

LXIV/507/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie – Uchwała Rady Miejskiej nr 0150/XXXV/258/05

- tekst Uchwały (106 KB)

- Załącznik nr 1 (4.2 MB).

28 września 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 242 poz. 4091

21 grudnia 2010r.

27

LXVI/529/10

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Siemianice

- tekst Uchwały (101.9 KB)

- Załącznik nr 1 (5.3 MB);

- Załącznik nr 2 (5.9 MB).

5 listopada 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 15 poz. 203

24 stycznia 2011r.

28

LXVI/530/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Zajączków

- tekst Uchwały (84 KB)

- Załącznik nr 1 (3.7 MB).

5 listopada 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 15 poz. 204

24 stycznia 2011r.

29

LXVI/531/10

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów i Zajączków

- tekst Uchwały (78.9 KB)

- Załącznik nr 1 (2.3 MB).

5 listopada 2010r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 15 poz. 205

24 stycznia 2011r.

30

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/15/11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Paniowice

- tekst Uchwały (87.8 KB)

- Załącznik nr 1. (551.9 KB)

27 stycznia 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 47 poz. 644

28 luty 2011r.

31

V/17/11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (158.5 KB)

- Załącznik nr 1. (584.7 KB)

- Załącznik nr 2 (426.4 KB)

- Załącznik nr 3 (668.6 KB)

- Załącznik nr 4 (559.4 KB)

- Załącznik nr 5 (577.6 KB)

- Załącznik nr 6 (423.6 KB)

- Załącznik nr 7 (441.2 KB)

- Załącznik nr 8 (549.4 KB)

- Załącznik nr 9 (482.8 KB)

- Załącznik nr 10 (622.9 KB)

27 stycznia 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 53 poz. 696

8 marca 2011r.

32

V/18/11

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin

- tekst Uchwały (92.4 KB)

- Załącznik nr 1. (1.5 MB).

27 stycznia 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 45 poz. 598

25 lutego 2011r.

33

V/19/11

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Jary

- tekst Uchwały (74.9 KB)

- Załącznik nr 1.1 (760.1 KB)

- Załącznik nr 1.2 (597 KB)

27 stycznia 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Nr 41 poz. 549

22 lutego 2011r.

34

VII/30/11

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Golędzinów

- tekst Uchwały (84.8 KB);

- Załącznik nr 1 - rysunek planu. (872.7 KB)

10 marca 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 88 poz. 1368

27 kwietnia 2011r.

35

VII/32/11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Jary

- tekst Uchwały (104 KB)

- Załącznik nr 1. (3 MB)

10 marca 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 96 poz. 1534

10 maja 2011r.

36

VII/31/11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wilczyn

- tekst Uchwały (102.5 KB)

- Załącznik nr 1.1 (865.7 KB)

- Wyrok WSA (350.7 KB)

10 marca 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 108 poz. 1726

24 maja 2011r.

37

VIII/44/11

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (93.8 KB)

- Załącznik nr 1. (1.1 MB)

31 marca 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 137 poz. 2249

29 czerwca 2011r.

38

IX/53/11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Lubnów

- tekst Uchwały (102.7 KB)

- Załącznik nr 1 (4.2 MB)

- Załącznik nr 2 (5.1 MB)

- rozstrzygnięcie Wojewody (292.6 KB)

28 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 138 poz. 2275

30 czerwca 2011r.

39

IX/54/11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Kotowice

- tekst Uchwały (102.3 KB)

- Załącznik nr 1. (4.4 MB)

28 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 138 poz. 2276

30 czerwca 2011r.

40

IX/57/11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Kuraszków

- tekst Uchwały (98.8 KB)

- Załącznik nr 1. (1.2 MB)

28 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 145 poz. 2446

12 lipca 2011r.

41

IX/56/11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin

- tekst Uchwały (100.2 KB)

- Załącznik nr 1. (1.3 MB)

28 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 161 poz. 2759

1 sierpnia 2011r.

42

IX/55/11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Piekary

- tekst Uchwały (91.6 KB)

- Załącznik nr 1. (5.4 MB)

28 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 179 poz. 3042

25 sierpnia 2011r.

43

XI/78/11

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów

- tekst Uchwały (67 KB)

- Załącznik nr 1. (3.4 MB)

28 czerwca 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 185 poz. 3147

5 września 2011r.

44

XIII/103/11

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa

- tekst Uchwały (88.6 KB)

- Załącznik nr 1. (1.6 MB)

22 września 2011r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 Nr 241 poz. 4213

25 listopada 2011r.

45

2012

 

 

 

 

XVIII/138/12

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Bagno w granicach zgodnie z uchwałą nr LXV/521/10

- tekst Uchwały (421.1 KB)

- Załącznik nr 1.

10 lutego 2012r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 poz. 3275

1 października 2012r.

46

XXIV/191/12

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (2.9 MB)

- Załącznik nr 1. (5 MB)

- Załącznik nr 2 (4.4 MB)

- Załącznik nr 3 (2.8 MB)

- Załącznik nr 4 (3.9 MB)

- Załącznik nr 5a (4.2 MB)

- Załącznik nr 5b (6.6 MB)

- rozstrzygnięcie nadzorcze (163.9 KB)

29 października 2012r

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 poz. 4590

6 grudnia 2012r.

47

XXIV/190/12

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Jary, Kotowice, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Osolin, Paniowice, Piekary, Zajączków 

- tekst Uchwały (6.3 MB)

- Załącznik nr 1 - Bagno (1.3 MB)

- Załącznik nr 2 - Jary (1.5 MB)

- Załącznik nr 3 - Kotowice (1.1 MB)

- Załącznik nr 4 - Kowale (1.3 MB)

- Załącznik nr 5 - Kuraszków (2.3 MB)

- Załącznik nr 6a - Lubnów (1 MB)

- Załącznik nr 6b - Lubnów (1.4 MB)

- Załącznik nr 6c - Lubnów (830.3 KB)

- Załącznik nr 6d - Lubnów (1.4 MB)

- Załącznik nr 6e - Lubnów (1.1 MB)

- Załącznik nr 7 - Morzęcin Mały (1.2 MB)

- Załącznik nr 8 - Morzęcin Wielki (1.2 MB)

- Załącznik nr 9 - Osolin (1.2 MB)

- Załącznik nr 10 - Paniowice (1.3 MB)

- Załącznik nr 11 - Piekary (2.1 MB)

- Załącznik nr 12a - Zajączków (1.8 MB)

- Załącznik nr 12b - Zajączków (1.4 MB)

29 października 2012r

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

 poz. 4989

19 grudnia 2012r.

48

XXIV/192/12

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (574.4 KB)

- Załącznik nr 1 (684.9 KB) - rysunek planu.

29 października 2012r

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.190

11 stycznia 2013r.

49

XXIV/193/12

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Golędzinów

- tekst Uchwały (1014.3 KB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (982.2 KB).

29 października 2012r

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.735

1 lutego 2013r.

50

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII/225/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Rościsławice

- tekst Uchwały (1.4 MB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (1.4 MB).

21 lutego 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2180

28 marca 2013r.

51

XXV/202/12

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice dla obrębu Przecławice

- tekst Uchwały (589.1 KB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (502.9 KB).

30 listopada 2012r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2289

4 kwietnia 2013r.

52

XXVIII/246/13

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz

- tekst Uchwały (680.6 KB)

- Załącznik nr 1 (1.2 MB).

- Załącznik nr 2 (955.3 KB).

21 marca 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.3527

6 czerwca 2013r.

53

XXXII/260/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Wielki

- tekst Uchwały (758.1 KB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (1.1 MB).

16 maja 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4259

10 lipca 2013r.

54

XXXII/261/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz

- tekst Uchwały (596.3 KB)

- Załącznik nr 1 (5.6 MB).

16 maja 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4260

10 lipca 2013r.

55

XXXII/263/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin

- tekst Uchwały (483.8 KB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (1 MB).

16 maja 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4261

10 lipca 2013r.

56

XXXIII/274/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa

- tekst Uchwały (1.2 MB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (1.9 MB).

27 czerwca 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4323

12 lipca 2013r.

57

XXXVI/301/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów

- tekst Uchwały (932.5 KB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (1.6 MB).

26 września 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.5257

8 października 2013r.

58

XXXVI/302/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (3.2 MB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (1.5 MB).

26 września 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.5258

8 października 2013r.

59

XL/341/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (663.2 KB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (344.6 KB).

28 listopada 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.6646

31 grudnia 2013r.

60

XLI/349/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskiedla obrębu Pęgów

- tekst Uchwały (603.1 KB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (1.4 MB).

12 grudnia 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.6660

31 grudnia 2013r.

61

XL/350/13

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów

- tekst Uchwały (552.4 KB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (1.3 MB).

12 grudnia 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.6661

31 grudnia 2013r.

62

XXVIII/245/13

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Mały

- tekst Uchwały (623.4 KB)

- Załącznik nr 1 - rysunek planu (1.6 MB).

- tekst ujednolicony (233.6 KB)

21 marca 2013r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.758

13 lutego 2014r.

63

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII/364/14

zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Mały

- tekst Uchwały (156.1 KB).

30 stycznia 2014r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.760

13 lutego 2014r.

64

XLV/392/14

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice

- tekst Uchwały (2.7 MB)

- Załącznik nr 1 - Borkowice (2.3 MB)

- Załącznik nr 2 - Kowale (2.4 MB)

- Załącznik nr 3 - Kuraszków (2.8 MB)

- Załącznik nr 4 - Piekary (2.4 MB)

- Załącznik nr 5 - Przecławice (2.5 MB)

27 marca 2014r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.1938

14 kwietnia 2014r.

65

XLVI/409/14

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Osolin

- tekst Uchwały (938.6 KB)

- Załącznik nr 1 (1.2 MB).

24 kwietnia 2014r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2255

6 maja 2014r.

66

XLVI/410/14

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków

- tekst Uchwały (10.6 MB)

- Załącznik nr 1 (3 MB) - Golędzinów

- Załącznik nr 2 (911.2 KB) - Golędzinów

- Załącznik nr 3 (4.5 MB) - Zajączków

- Załącznik nr 4 - Wilczyn (922.1 KB)

- Załącznik nr 5 - Paniowice (395.4 KB)

- Załącznik nr 6 - Paniowice (655.7 KB)

- Załącznik nr 7 - Paniowice (600.5 KB)

- Załącznik nr 8 - Pęgów (1.2 MB)

- Załącznik nr 9 - Pęgów (1.5 MB)

- Załącznik nr 10 - Pęgów (2.7 MB)

- Załącznik nr 11 - Pęgów (2.3 MB)

- Załącznik nr 12 - Pęgów (1.4 MB)

24 kwietnia 2014r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2256

6 maja 2014r.

67

XLIX/447/14

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (893.9 KB)

- Załącznik nr 1. (1.3 MB)

26 czerwca 2014r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.3050

7 lipca 2014r.

68

LII/464/14

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Osolin

- tekst Uchwały (542.5 KB)

- Załącznik nr 1. (2.6 MB)

- tekst Uchwały / ujednolicony/

 

25 września 2014r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4180

7 października 2014r.

69

LIII/478/14

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Zajączków

- tekst Uchwały / opublikowany/

- Załącznik nr 1

- tekst Uchwały / ujednolicony/

30 października 2014r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4790

12 listopada 2014r.

70

LIII/479/14

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin

- tekst Uchwały (618.1 KB)

- Załącznik nr 1 (2.3 MB)

- tekst Uchwały / ujednolicony/

30 października 2014r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4888

18 listopada 2014r.

71

LIII/480/14

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały (7.9 MB)

- Załącznik nr 1 (989.1 KB).

- Załącznik nr 2 (1012.4 KB)

- Załącznik nr 3 (1.6 MB)

- Załącznik nr 4 (1.5 MB)

- Załącznik nr 5 (1.7 MB)

- Załącznik nr 6 (1021.2 KB)

- Załącznik nr 7 (1.4 MB)

- Załącznik nr 8 (1.5 MB)

- Załącznik nr 9 (959 KB)

- Załącznik nr 10 (827.9 KB)

- Załącznik nr 11 (1.4 MB)

- Załącznik nr 12 (736 KB)

- Załącznik nr 13 (4 MB)

- Załącznik nr 14 (2 MB)

- Załącznik nr 15 (909.2 KB)

- Załącznik nr 16 (3.9 MB)

30 października 2014r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4887

18 listopada 2014r.

72

2015

        

VII/48/15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Morzęcin Wielki

- tekst Uchwały (2.9 MB)

- Załącznik graficzny (2.5 MB)

31 marca 2015r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.1675

9 kwietnia 2015r.

73

VII/49/15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rościsławice

- tekst Uchwały (1.1 MB)

- Załącznik nr 1 (2.1 MB)

- Załącznik nr 2 (2.2 MB)

31 marca 2015r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.1676

9 kwietnia 2015r.

74

VIII/63/15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pęgów

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

28 kwietnia 2015r. 

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2015 

6 maja 2015r. 

75

XI/78/15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1 

30 czerwca 2015 r. 

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2949 

6 lipca 2015r. 

76

XI/79/15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Siemianice

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1 

30 czerwca 2015 r.  

 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2949

 6 lipca 2015r.

77

XIII/94/15

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu  miasta  Oborniki
Śląskie

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

30 lipca 2015r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 3366

4 sierpnia 2015r.

78

XIII/95/15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu  Uraz – działka nr 600/39 AM 1 

- tekst Uchwały

 - Załącznik nr 1 

30 lipca 2015r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.3367

4 sierpnia 2015r.

79

XV/104/15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr 292/6, 292/7, 292/8 położonych
w Pęgowie

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

30 września 2015 r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 4168

12 października 2015 r.

80

XV/105/15

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

30 września 2015 r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 4169

12 października 2015 r.

81

 

2016

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV/150/16

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczyn

- tekst Uchwały z załącznikami

16 lutego 2016 r. 

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 890

22 lutego 2016 r. 

82

XXII/158/16

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kuraszków – dz. nr 56/2

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

26 lutego 2016 r. 

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 1220

8 marca 2016 r. 

83

XXII/157/16

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Oborniki Śląskie, Osolin, Pęgów, Siemianice, Wielka Lipa, Wilczyn, Jary 

-tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 6

- Załącznik nr 7

- Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9

- Załącznik nr 10

- Załącznik nr 11

- Załącznik nr 12

- Załącznik nr 13

- Załącznik nr 14

- Załącznik nr 15

- Załącznik nr 16

- Załącznik nr 17

- Załącznik nr 18

 

26 lutego 2016 r.

 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 1276

 9 marca 2016 r. 

84

XXV/173/16

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice

-tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

31 marca 2016 r.

 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 1897

8 kwietnia 2016 r.  

85

XXV/174/16

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Przecławice – dz. nr 54/1, 54/2, 54/3 AM1  

-tekst Uchwały

- Załącznik nr 1 

31 marca 2016 r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 1898

 8 kwietnia 2016 r. 

86

XXXI/216/16

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice 

 -tekst Uchwały

 - Załącznik nr 1 

25 sierpnia 2016r. 

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4054

 05 września 2016r.

87

XXXI/217/16

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Oborniki Śląskie, Paniowice, Pęgów, Wielka Lipa

 -tekst Uchwały 

- Załącznik nr 1 

- Załącznik nr 2 

- Załącznik nr 3 

- Załącznik nr 4 

- Załącznik nr 5 

25 sierpnia 2016r. 

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4055

05 września 2016r. 

88

XXXV/235/16

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Oborniki Śląskie objętego uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LIII/480/14 z dnia 30 października 2014r.

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

29 listopada 2016r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 5870

15 grudnia 2016r. 

89

XXXV/236/16

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siemianice

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

29 listopada 2016r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

poz. 5871
15 grudnia 2016r. 

90

XXXV/237/16

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Golędzinów

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

29 listopada 2016r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

poz. 5872
15 grudnia 2016r. 

91

XXXV/234/16

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 6

29 listopada 2016r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

poz. 5935
15 grudnia 2016r. 

92

XXXVI/253/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Osolin- dz. nr 23/1
AM 1

 - tekst Uchwały

 - Załącznik nr 1

29 grudnia 2016 r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

poz. 215
13 stycznia 2017 r. 

93

2017 XXXIX/270/17

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Uraz i Kotowice

 

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

28 lutego 2017r. 

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

poz.1185 

09 marca 2017 r. 

94

  XLII/295/17  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2
27 kwietnia 2017r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

poz.2324
09 maja 2017r. 

95

  XLII/296/17  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębu Wielka Lipa - Osola 

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1
27 kwietnia 2017r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

poz.2325

09 maja 2017r. 

96

  XLIV/312/17 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1a

- Załącznik nr 1b
30 maja 2017r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2750

06 czerwca 2017r.

97

  XLV/320/17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Kotowice, Kuraszków, Lubnów, Osolin, Wielka Lipa  

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 6

- Załącznik nr 7

- Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9
29 czerwca 2017r.

Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.3347

20 lipca 2017r.

98

  XLVII/340/17

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz

-tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

28 września 2017r.  Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4145  10 października 2017r. 

99

  XLVII/341/17

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębu Morzęcin Wielki 

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

28 września 2017r.  Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.4146 10 października 2017r. 

100

2018 LIX/454/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów
Bagno, Kowale

- tekst Uchwały

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

12 lipca 2018 r. Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.3635 13 lipca 2018 r.
 

Liczba odwiedzin : 23921
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Antonina Majewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Antonina Majewska
Czas wytworzenia: 2015-09-01 11:08:13
Czas publikacji: 2018-08-28 11:26:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak