Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Oborniki Śląskie 

 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Oborniki Śląskie

 

 

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie - uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XX/147/16 z dnia 28 stycznia 2016r.

 - Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie

 - rys.1 Uwarunkowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie

 - rys.2 Kierunki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie (nieobowiązujące) - uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXIV/187/12 z dnia 29 października 2012r.

- Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie (5.3 MB)

- rys.1 Uwarunkowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie (8 MB)

- rys.2 Kierunki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie (8.2 MB)


 

3. Opracowanie  ekofizjograficzne na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - tekst

 

4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (nieobowiązujące) /tekst ujednolicony/

Załącznik nr 1 do uchwały nr 0150/XVIII/84/07 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2007 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 4 grudnia 2007r.  Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art.11 pkt11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego projektu zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie

 

Liczba odwiedzin : 4665
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Antonina Majewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Antonina Majewska
Czas wytworzenia: 2015-03-12 08:30:28
Czas publikacji: 2016-02-24 11:38:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak