Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE.

 
 

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE

EKO-SYSTEM KALISZ Józef Grygorcewicz

62-800 Kalisz

ul Rumińskiego 3

Cena oferty - 153 750.00 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

EKO-SYSTEM KALISZ

 Józef Grygorcewicz

ul Rumińskiego 3

62-800 Kalisz

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Pracownia Projektowania i Nadzoru "DRO-INSTAL"

ul. Świdnicka 24

58-200 Dzierżoniów

(3)

  190,35

 

 

 

 

 

 

  190,35

1

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI OBIEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIPROWOD" Sp. z o.o.

ul. Brochowska 10

52-019 Wrocław

(1)

  136,35

 

 

 

 

 

 

  136,35

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-08-14

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 580
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-08-14 11:32:52
Czas publikacji: 2014-08-14 11:32:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak