Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE.

 
 

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Pracownia Projektowania i Nadzoru "DRO-INSTAL"

58-200 Dzierżoniów

ul. Świdnicka 24

Cena oferty - 137 470.00 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

Pracownia Projektowania i Nadzoru "DRO-INSTAL"

ul. Świdnicka 24

58-200 Dzierżoniów

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI OBIEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIPROWOD" Sp. z o.o.

ul. Brochowska 10

52-019 Wrocław

(1)

  180,27

 

 

 

 

 

 

  180,27

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-08-14

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 


Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-08-14 11:46:33
Czas publikacji: 2014-08-14 11:46:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak