Rozstrzygniecie przetargu nieograniczponego pn.: Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel./fax (71)310 35 19

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

Wybrano ofertę:

   „ELEKTROINSTAL”

    Paweł Smużniak

    ul. Akacjowa 7

    67-400 Wschowa

 

    Cena oferty: 278 971,03 zł brutto

  – Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

1

 

„ELEKTROINSTAL”

Paweł Smużniak

ul. Akacjowa 7

67-400 Wschowa

(1)

100,00

 

 

 

100,00

1

KOMTECH Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

(2)

80,29

 

 

 

80,29

1

„Wo-Mar”

Święte 1

 55-300 Środa Śląska

(3)

91,41

 

 

 

90,41

1

JAROTEL Sp. z o.o.

ul. Warmińska 11/6

59-220 Legnica

(4)

59,04

 

 

 

59,04

1

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

Paweł Brewka

ul. Moniuszki 16A, 55-100 Trzebnica

(5)

70,20

 

 

 

70,20

1

VOLT-TIM

Rudnicki Dariusz

ul. Czereśniowa 8

 55-100 Trzebnica

(6)

79,49

 

 

 

79,49

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-08-28

 

         Z up. Burmistrza

      Zastępca Burmistrza

          mgr Karol Kos

 


Liczba odwiedzin : 610
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-08-28 14:13:39
Czas publikacji: 2014-08-28 14:13:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak