Rozstrzygnięcie postepowania pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2014/2015 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel./fax (71)310 35 19

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2014/2015 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie  

Wybrano ofertę:

   GAZ PETROL Sp. z o.o.

    ul. 1 Maja 90

    55-080 Kąty Wrocławskie

    Cena oferty: 470.250,00 zł brutto

  – Uzasadnienie wyboru:

 Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

1

 

GAZ PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 (1)

100,00

 

 

 

100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-09-22

                                                                                      BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                           mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 604
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-09-22 10:33:42
Czas publikacji: 2014-09-22 10:33:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak