Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE INSTALACJI DO SEPARACJI SKRATEK, SEDYMENTACJI OSADU W OSADNIKACH I ODWADNIANIA MECHANICZNEGO OSADU NA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE INSTALACJI DO SEPARACJI SKRATEK, SEDYMENTACJI OSADU W OSADNIKACH I ODWADNIANIA MECHANICZNEGO OSADU NA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE INSTALACJI DO SEPARACJI SKRATEK, SEDYMENTACJI OSADU W OSADNIKACH I ODWADNIANIA MECHANICZNEGO OSADU NA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE INSTALACJI DO SEPARACJI SKRATEK, SEDYMENTACJI OSADU W OSADNIKACH I ODWADNIANIA MECHANICZNEGO OSADU NA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "MERA-MONT"Sp. z o.o.

62-300 Września

ul. Culica 1

Cena oferty - 765 826.54 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "MERA-MONT"Sp. z o.o.

ul. Culica 1

62-300 Września

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-09-26

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 610
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-06-02 11:49:47
Czas publikacji: 2015-06-02 11:49:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak