Archiwum ogłaszanych przetargów 

 

Archiwum ogłaszanych przetargów 

Przetargi ogłaszane w latach poprzednich

Przetarg na przygotowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Rościsławice i Jary

Przetarg na usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości

Przetarg na obsługę geodezyjną Gminy Oborniki Śląskie

Przetarg na kompleksowe wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie przetargu na letnie i zimowe utrzymanie dróg

Ogłoszenie przetargu na dostawę i wbudowanie niesortu granitowego lub bazaltowego

Ogłoszenie przetargu na przebudowę budynku po byłej przychodni zdrowia

Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Lubnowie

Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Lubnowie

Ogłoszenie przetargu na budowę jezdni w ul. Asnyka

Ogłoszenie przetargu na budowę jezdni w ul. Matejki

Ogłoszenie przetargu na budowę jezdni w ul. Reja

Ogłoszenie przetargu na remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego.

Ogłoszenie przetargu na budowę jezdni ul. Żeromskiego

Ogłoszenie przetargu na Dostawę sprzętu wideokonferencyjnego do Gimnazjum

Ogłoszenie przetargu na dowóz Dzieci do Szkół

Ogłoszenie przetargu na Inżyniera projektu ZPOR

Ogłoszenie przetargu na bieżącą obsługę zasobów mieszkaniowych ZGM w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w gminie Oborniki Śląskie

Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych budowy jezdni i chodników z odwodnieniem w 9-ciu ulicach w mieście Oborniki Śląskie

Ogłoszenie przetargu na przegląd budynków zarządzanych przez ZGM w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę drogi gminnej w Golędzinowie

Ogłoszenie przetargu na remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

Ogłoszenie przetargu na budowę jezdni w ul. Chełmońskiego i ul. Kruczkowskiego w Obornikach Śl.

Ogłoszenie przetargu na wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Osoli.

Ogłoszenie przetargu na opracowanie Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej na budowę Sali Gimastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3

Ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka linii energetycznej napowietrznej w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na modernizację Szkoły Podstawowej w Osolinie

Ogłoszenie przetargu na remont chodników

Ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka linii energetycznej napowietrznej w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na remont chodników

Ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka linii energetycznej napowietrznej w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na remont parkingu przy Urzędzie Miejskim

Ogłoszenie przetargu na dostwę paliwa stałego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Ogłoszenie przetargu na obsługę kotłowni zarządzanych przez ZGM w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na remont parkingu przy Urzędzie Miejskim

Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę Publicznego Gimnazjum w Pęgowie

Ogłoszenie przetargu na budowę nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej w ulicy Fredry w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę stacji uzdatniania wody w Lubnowie

Ogłoszenie przetargu na remont chodnika w Obornikach Śląskich - ul. Jagiełły

Ogłoszenie przetargu na obsługę zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZGM w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Oborniki Śląskie

Ogłoszenie przetargu na budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w ul. Mała Ogrodowa w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Orzeszkowej w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Reymonta w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę nawierzchni jezdni w ul. Sobieskiego w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w ul. Tuwima w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Zapolskiej w Obornikach Śląskich.

Ogłoszenie przetargu na budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zawiszy Czarnego w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na odbiór nieczystości płynnych z zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM w Obornikach Śl.

Ogłoszenie przetargu na dostawę i wbudowanie niesortu granitowego w drogi gruntowe na terenie gminy Oborniki Śląskie

Ogłoszenie przetargu na budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej jezdni w ul. Staszica oraz ciągu pieszo-jezdnego w ul. Styki w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę jezdni w ul. Korzeniowskiego w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej

Ogłoszenie przetargu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bagno, budowę zbiornika wodociągowego, remont i przebudowę pompowni w Osolinie

Ogłoszenie przetargu na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich

Ogłoszenie przetargu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bagno, budowę zbiornika wodociągowego, remont i przebudowę pompowni w Osolinie

Ogłoszenie przetargu na Dowóz autobusami dzieci do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 

 

Ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego  


Liczba odwiedzin : 621
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2008-01-25 13:09:38
Czas publikacji: 2008-01-25 13:09:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak