Unieważnienie postępowania pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BAGNO 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PN.:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BAGNO 
 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

  

Pismo: ZP.271.49.2014/4                                                      Oborniki Śląskie dnia: 2014-10-31

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BAGNO,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 


Liczba odwiedzin : 663
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-10-31 11:35:56
Czas publikacji: 2014-10-31 11:35:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak