Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi gminnej – ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola – ETAP I 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel./fax (71)310 35 19

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania pn.: Budowa drogi gminnej – ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola – ETAP I.   

Wybrano ofertę:

 

 „Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów” Sp. z o.o.

   Piotroniowice 54, 56-100 Wołów

    Cena oferty: 441.798,07 zł brutto

  – Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

1

 

 „Przedsiębiorstwo Budowy
i Utrzymania Dróg i Mostów”

Sp. z o.o.

  Piotroniowice 54

56-100 Wołów

(1)

100,00

 

 

 

100,00

1

HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5a

52-200 Wrocław

(2)

61,91

 

 

 

61,91

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 

 

 oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-10-31

 

         Z up. Burmistrza

      Zastępca Burmistrza

          mgr Karol Kos

 


Liczba odwiedzin : 604
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-10-31 14:48:32
Czas publikacji: 2014-10-31 14:48:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak