Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2015  

 

  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: ZP.271.55.2014                                                                                                                

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071) 310 35 19, fax (071) 310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania pn. Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki  Śląskie w roku kalendarzowym 2015

Wybrano ofertę:

CZĘŚĆ: PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

ul. Łokietka 22

55-120 Oborniki Śląskie

Kwota brutto: 40.261,29 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Pieczywo i wyroby cukiernicze 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

(koszt)

 

 

Razem

1

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

ul. Łokietka 22

55-120 Oborniki Śląskie

 (1)

100,00

 

 

100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-12-23

                                                                    Zamawiający

                                                                             Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                          Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 604
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-12-23 13:33:24
Czas publikacji: 2014-12-23 13:33:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak