Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2015 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071) 310 35 19, fax (071) 310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2015

Wybrano ofertę:

Firma Handlowo-Wytwórcza Aleksandry Kała

ul. K. Żegockiego 9

64-200 Wolsztyn

Kwota brutto: 100.468,77 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

(koszt)

 

 

Razem

1

Firma Handlowo-Wytwórcza Aleksandry Kała

ul. K. Żegockiego 9

64-200 Wolsztyn

 (1)

100,00

 

 

100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-01-05

                                                                          Zamawiający

                                                                              Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                  Arkadiusz Poprawa                       

 

 


Liczba odwiedzin : 593
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-01-05 14:23:18
Czas publikacji: 2015-01-05 14:23:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak