Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe..

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę: 

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 41.97 zł/1 Mg

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę: 

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 31.97 zł/1 Mg

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę: 

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 33.97 zł/1 Mg

 

WB TECH WIESŁAW BUREK

Uzasadnienie wyboru – Zadanie I:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

WB TECH WIESŁAW BUREK

Uzasadnienie wyboru – Zadanie II:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

WB TECH WIESŁAW BUREK

Uzasadnienie wyboru – Zadanie III:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem – liczba pkt

1 - Dostawa niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje

gminnych dróg gruntowych.

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  300,00

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5mm - 63mm

z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  300,00

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  300,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-03-11

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 589
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-03-13 08:56:21
Czas publikacji: 2015-03-13 08:56:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak