Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej. Z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej. Z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej. Z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę: 

MULTIRECYKLING TRANSPORT

55-120 Oborniki Śląskie

Trzebnicka    16b/32

Cena oferty - 49.20 zł/1 Mg

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę: 

WB TECH Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 34.97 zł/1 Mg

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę: 

WB TECH Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 42.96 zł/1 Mg

 

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru w Zadaniu 1:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

WB TECH Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru w Zadaniu 2:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

WB TECH Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru w Zadaniu 3:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem pkt.

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 3.00

  297,00

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 289.47

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  295,47

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 292.56

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  298,56

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 3.00

  297,00

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 294.00

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 6.00

  300,00

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 287.04

2 - Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni) - 3.00

  290,04

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-03-17

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 630
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-03-23 13:56:20
Czas publikacji: 2015-03-23 13:56:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak