Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Wybrano ofertę:

dla zadania pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

      Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych, Dorota Kałuża

      ul. Poziomkowa 27

      55-140 Żmigród

 

Cena oferty – 104.976,00 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) – liczba punktów

Termin reakcji w sytuacjach awaryjnych maksymalnie 2 dni

- liczba punktów

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe VENA s.c.

C.J.R. Bartnikiewicz

Paprotna 5

51-117 Wrocław

(1)

90,16 

  2,00

 

 

  92,16

1

Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych, Dorota Kałuża

ul. Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

(2)

98,00

  2,00

 

 

  100,00

1

Pracownia Architektury Krajobrazu
Małgorzata Wilczak

Nowosielce, ul. Tobiasza 3

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

  90,16

  2,00

 

 

  92,16

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ Dariusz Nowicki

Stawice 48

56-300 Milicz

(4)

  53,90

  2,00

 

 

  55,90

1

TOTEM Dariusz Kudyba

1-go Maja 2

55-120 Uraz

(5)

  59,78

  1,00

 

 

  60,78

Oborniki Śląskie dnia: 2015-03-24

                                                                                                   Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                        Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 626
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-03-24 15:43:11
Czas publikacji: 2015-03-24 15:43:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak