Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowej Sieci Radiowej Wi-Fi (według standardu 802.11 b/g/n) w topologii mesh na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowej Sieci Radiowej Wi-Fi (według standardu 802.11 b/g/n) w topologii mesh na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

 

Wybrano ofertę:

 

     Q4Net Sp. z o.o.

     Grota Roweckiego 33A

     52-219 Wrocław

 

Cena oferty – 364.080,00 zł  

     Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaproponowała najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów opisanych w SIWZ

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Dodatkowa gwarancja

 

 

 

Razem

1

Q4Net Sp. z o.o.

Grota Roweckiego 33A

52-219 Wrocław

(1)

  96,00

  0,00

 

 

 

  96,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-04-29  

                                                                                                 Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                      Arkadiusz Poprawa

                                                                                               ……………………………………

                                             Zamawiający

 


Liczba odwiedzin : 614
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-04-29 10:40:08
Czas publikacji: 2015-04-29 10:40:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak