Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBNÓW GM. OBORNIKI ŚLĄSKIE. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBNÓW GM. OBORNIKI ŚLĄSKIE.

 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. ????,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBNÓW GM. OBORNIKI ŚLĄSKIE.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBNÓW GM. OBORNIKI ŚLĄSKIE

VOLT-TIM Dariusz Rudnicki

55-100 Trzebnica

Czereśniowa 8

Cena oferty - 118 263.06 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

VOLT-TIM Dariusz Rudnicki

Czereśniowa 8

55-100 Trzebnica

(1)

  294,00

  0,00

 

 

 

 

 

  294,00

1

MARENGO IT Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 5-7

53-609 Wrocław

(2)

  0,00

  0,00

 

 

 

 

 

  0,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-06-18

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 662
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-06-22 12:12:59
Czas publikacji: 2015-06-22 12:12:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak